Erb Rímskokatolíckej Farnosti sv. Martina z Tours
Hliník nad Hronom

Popis erbu

V modrom štíte zo zelenej pažite vyrastajúca zlatá biskupská berla, pred ňou strieborná hus v zlatej zbroji, sprevádzaná vľavo hore červeným kantónom so striebornou ľaliou, prevýšenou zlatou otvorenou listovou korunou, ozdobenou striebornými perlami a červenými a modrými kameňmi. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným uzlom na čiernej šnúre.

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

Farnosť Hliník nad Hronom je zasvätená sv. Martinovi z Tours. Symbolom tohto svätého biskupa je hus a biskupská berla. Červený kantón s ľaliou a korunou pochádzajú z erbu Dekanátu Nová Baňa. Do neho Farnosť Hliník nad Hronom administratívno-správne náleží. Čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane prináleží, podľa pravidiel cirkevnej heraldiky, farárovi a farnosti.

Autor heraldického návrhu a kresby:

doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.
Erb schválil dňa 18/II/2019 v Nitre
heraldický konzultor KBS
doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.


Po kliknutí na obrázok zväčší.