Lehôtka pod Brehmi

Z histórie kostola v Lehôtke pod Brehmi

Kostol Najsvätejsieho Srdca Ježišovho

Farnosť Horné Opatovce

Podľa záznamov z roku 1804 obec Lehôtka pod Brehmi bola v minulosti povinná platiť rímskokatolíckej farnosti v Horných Opatovciach za krsty, sobáše a pohreby. Na základe tohto sa usudzuje, že Lehôtka pod Brehmi bola priradená k rímskokatolíckej farnosti Horné Opatovce.

Stavba miestneho kostola

V roku 1714 bola v obci vystavená zvonica a v nej bol umiestnený zvon, ktorý vážil 90 funtov. Zvonica bola postavená za pomoci občanov obce. V tejto dobe obec Lehôtka pod Brehmi nemala vlastný kostol. Bolo tak do roku 1912, keď sa rozhodlo, že sa postaví kostol. V roku 1913 bola zvonica rozobratá a kostol bol postavený. Stavba prebehla rýchlo, pretože základy kostola boli položené v auguste 1912 a stavebné práce boli ukončené v novembri 1913. Kostol sa postavil na obecnom pozemku s peňažným príspevkom v hodnote 500 korún. Celkové stavebné náklady vrátane zariadenia kostola boli v hodnote 22 000 korún. Táto suma pozostávala zo zbierok od občanov, taktiež z výnosu z predaja dreva z urbárskej hory. Práce boli vykonávané i dobrovoľnými brigádami.

Sväté omše v minulosti

Kostol bol vysvätený banskobystrickým kanonikom A. Grošom. Je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. V tom čase bolo ale z biskupstva povolené odslúžiť v tomto novopostavenom kostole len 6 omší ročne, s čím občania nesúhlasili. Po vyjednávaní bolo dohodnuté, že farár z Horných Opatoviec odslúži jedenkrát mesačne omšu v nedeľu, šesť sviatočných omší a dve omše cez týždeň v priebehu roka. Občania zabezpečovali dovoz a odvoz farára a taktiež platili za každú omšu 20 korún. Momentálne patrí obec Lehôtka pod Brehmi do farnosti Hliník nad Hronom.

GALÉRIA

Obrázky z kostola


Po kliknutí na obrázok zväčší.


VIAC FOTIEK
KONTAKT

KDE NAS NÁJDETE