Dolná Ždaňa

Z histórie kostola v Dolnej Ždani

Kostol Najsvätejšej Trojice

Kaplnka svätej Trojice

Pred tým, ako bol vybudovaný Kostol Najsvätejšej Trojice v Dolnej Ždani, stála na jeho mieste kaplnka, zasvätená Najsvätejšej Trojici. Do Dolnej Ždane prichádzal slúžiť sväté omše kňaz z Hornej Ždane. Kaplnka nebola veľká, mala rozmery 8 x 6 metrov, pričom jej celková plocha bola približne 48 metrov štvorcových. V roku 1889 sa na kaplnke uskutočnili viaceré zmeny. Bola k nej pristavená ďalšia stavba, 8 metrov širšia a 12 metrov dlhšia, bola tiež postavená sakristia a 12 metrov vysoká veža. Strecha bola pokrytá šindľom a bol do nej umiestnený starší, už používaný organ. Vysviacka bola vykonaná kňazom, ktorý mal povolenie od biskupského úradu. Neskôr boli uskutočnené ďalšie rekonštrukcie a zmeny - bol zväčšený hlavný oltár Svätej Trojice a bol prinesený nový organ.

Výstavba nového kostola

Vzhľadom k narastajúcemu počtu obyvateľov, ktorý bol už 515, doterajší chrám už kapacitne nepostačoval a preto v roku 1920 začali obyvatelia obce uvažovať o výstavbe nového kostola. Bol zhotovený nový projekt, no občania neboli spokojní s navrhnutou vodorovnou klenbou, a tak dali vyhotoviť ďalší. Stavebné náklady kostola podľa nového projektu boli na úrovni 51 500 korún. Chýbajúce peniaze boli doplnené milodarmi veriacich. Dňa 19. marca 1935 sa začali rozoberať pôvodné múry kostola, pričom veža bola ponechaná. 2. júna 1935 vysvätil Andrej Kalmančok z Hliníka nad Hronom základný kameň kostola. Veriaci z Dolnej Ždane ochotne vypomáhali pri pomocných prácach, ako aj pri dodaní niektorého stavebného materiálu, no stavba bola oficiálne vykonaná pod vedením Rudolfa Cibulku z Levíc, ktorý prispel aj tým, že dodal cement, železo, vápno, okná, dvere, podlahu, škridlu. Kostol bol postavený 2. augusta 1935. 15. augusta 1935 sa začalo s úpravou veže kostola, ktorá bola ešte zvýšená o 3 metre. Celkové výdavky spojené so stavbou kostola bez vnútorného zariadenia boli 70 300 korún. Čo sa týka vnútorného zariadenia, pozostávalo z hlavného oltára Svätej Trojice, bočných oltárikov (Božské srdce a oltár Panny Márie), sochy Panny Márie, sochy svätého Antona, lustra a krížovej cesty. V kostole bolo celkovo 30 lavíc, pričom sedieť v nich mohol len ten, kto zaplatil 33,50 korún za jedno miesto. Počas 1. svetovej vojny boli zvony „zrekvírované“.

Vysviacka kostola Najsvätejšej Trojice

Dňa 20. októbra 1935 bol kostol vysvätený. Vysvätil ho biskup Marián Blaha v prítomnosti mnohých kňazov a obyvateľov z Dolnej Ždane i okolia.

Rekonštrukcia v roku 1989

V roku 1989, pod vedením dp. Stanislava Zontáka začali opäť rekonštrukčné práce, pretože bola nutná obnova chrámu. Maliar z Bratislavy vypracoval návrh vymaľovania kostola s dominanciou béžovej farby a obnovenia fresiek na klenbe chrámu. Zostali len dve fresky na klenbe kostola. Boli tiež zamurované bočné dvere v chráme, vymenené okná, opravená a natretá veža, opravené žľaby, odkvapy a oplechované okná. Pôvodná omietka bola nahradená brizolitovou. Bol obnovený chodník, osadený drevený kríž, zreštaurovaný kríž a socha Panny Márie pred kostolom a upravené okolie kostola. Práce boli ukončené 23. septembra 1989 a 24. septembra 1989 sa v zrekonštruovanom kostole konala birmovka. O týždeň neskôr Mons. Jozef Feranec z Banskej Bystrice vysvätil obnovený chrám.

Farnosť Dolná Ždaňa

Pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Dolná Ždaňa celebroval slávnostnú svätú omšu v Kostole Najsvätejšej Trojice biskup Peter Dubovský. Bolo to dňa 28. júla 1991. Vtedy bolo vyhlásené, že Dolná Ždaňa sa stala samostatnou farnosťou. Správcom novovzniknutej farnosti sa stal dp. Alojz Weiss. Dňa 8. januára 1992 boli v Dolnej Ždani rekolekcie, ktorých sa zúčastnilo 15 kňazov z Novobanského dekanátu. Svätú omšu celebroval Mons. Rudolf Baláž. V roku 1998 bola opravovaná kostolná veža. Od 1. júla 2004 farnosť Dolná Ždaňa zanikla a pričlenila sa do 30. mája 2005 k farnosti Horná Ždaňa. Od 1. júna 2005 po súčasnosť je Dolná Ždaňa pričlenená k farnosti Hliník nad Hronom.

GALÉRIA

Obrázky z kostola


Po kliknutí na obrázok zväčší.


VIAC FOTIEK
KONTAKT

KDE NAS NÁJDETE