Oznamy

Youtube kanál Farnosti Hliník nad Hronom

Tu si môžete stiahnuť oznamy na 14. nedeľu v období cez rok B.

Aktuálne farské oznamy

na 14. nedeľu v období cez rok B.

od 8.7.2024 do 14.7.2024

Prečítať

Liturgický kalendár katolíckej cirkvi na Slovensku

Prečítať

O nás

Hliník nad Hronom sa nachádza na ľavom brehu rieky Hron, pri železničnej trati. Juhovýchodne od Hliníka nad Hronom je možné vidieť výbežky Štiavnických vrchov, na západnej strane zas Vtáčnik. Farnosť Hliník nad Hronom tvoria tri obce: Hliník nad Hronom, Dolná Ždaňa (od Hliníka nad Hronom vzdialená asi 1 km) a Lehôtka pod Brehmi (od Hliníka nad Hronom vzdialená približne 2 km). Administratívne sú všetky tri obce zaradené do okresu Žiar nad Hronom v Banskobystrickom kraji. Farnosť Hliník nad Hronom, s farským kostolom v Hliníku nad Hronom, je súčasťou Banskobystrickej diecézy a patrí do dekanátu Nová Baňa. Novobanský dekanát bol zriadený 1.6.1991 a tvorí ho spolu 14 farností. Dominantou farnosti je Hlinícka Kalvária, postavená v roku 1902 na vrchu Zmina, ktorý sa dvíha nad obcou Hliník nad Hronom. Farnosť má 4 kostoly: Farský kostol svätého Martina v Hliníku nad Hronom, Kaplnka Svätého kríža na Kalvárii v Hliníku nad Hronom, Kostol Najsvätejšej Trojice v Dolnej Ždani a Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Lehôtke pod Brehmi.

Erb farnosti Hliník nad Hronom

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Adresa farského úradu

Námestie SNP 269

Hliník nad Hronom, 966 01

0909 250 230

hlinik.nad.hronom@fara.sk

SK72 0900 0000 0000 7433 9410

Správca farnosti

p. farár - ICLic. Mgr. Pavol Lojan